Polityka cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje wyłącznie niezbędne pliki cookie, które są konieczne do zapewnienia jej prawidłowego działania oraz określonych jej funkcjonalności, takich jak bezpieczeństwo, zarządzanie połączeniami, nawigacja, prawidłowe wyświetlanie witryny w przeglądarce, funkcjonalności koszyka zakupów i logowania oraz formularze kontaktowe („niezbędne pliki cookie”). Plik cookie to mały plik składający się z liter i cyfr, który jest przechowywany na Twoim urządzeniu.

Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych i przepisy prawne oparte na unijnej dyrektywie o prywatności w internecie i łączności elektronicznej wymagają podstawy prawnej do umieszczania plików cookie na urządzeniach końcowych użytkowników i związanego z tym przetwarzania danych osobowych. Używamy wyłącznie niezbędnych plików cookie, aby chronić nasze uzasadnione interesy.

W szczególności, w naszym interesie leży zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów i udostępnienie poprawnej technicznie i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej.

Należy pamiętać, że treści na tej stronie mogą zawierać odnośniki do źródeł zewnętrznych, które mogą również wykorzystywać pliki cookie znajdujące się poza naszą kontrolą. Dlatego niniejsza polityka nie dotyczy witryn zewnętrznych.

Możesz zablokować pliki cookie zmieniając ustawienia przeglądarki, uniemożliwiając zapisywanie wybranych lub wszystkich plików cookie.

Jeśli jednak zablokujesz wszystkie pliki cookie, niektóre części naszej strony internetowej mogą nie działać poprawnie.

Więcej informacji na temat tego, jak zbieramy i przetwarzamy informacje o naszych klientach (w tym optykach), potencjalnych klientach, konsumentach i użytkownikach witryn internetowych, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.