Pływanie i kąpiel w soczewkach. Czy w soczewkach kontaktowych można pływać?

Pływanie i kąpiel w soczewkach

Pływanie lub branie kąpieli w soczewkach kontaktowych jest surowo zabronione, gdyż niesie ze sobą bardzo duże ryzyko infekcji oczu. Warto pamiętać, że 90% pełzakowych zapaleń rogówki występuje u użytkowników soczewek kontaktowych, których soczewki miały kontakt z wodą.

Używanie gogli pływackich nie chroni soczewek kontaktowych przed kontaktem z wodą, tym samym nie zmniejsza ryzyka powikłań grożących osobom pływającym w soczewkach kontaktowych.

Ryzyko związane z pływaniem w soczewkach kontaktowych

W wodzie znajduje się wiele groźnych drobnoustrojów, które w przypadku kontaktu z układem „gałka oczna i soczewka kontaktowa” mogą doprowadzić do poważnych schorzeń narządu wzroku. Jednym z najpopularniejszych pasożytów występujących w wodzie jest acanthamoeba. Wywołuje on pełzakowate zapalenie rogówki (Acanthamoeba keratitis w skrócie AK), które prowadzi do utraty wzroku. Objawy świadczące o zainfekowaniu acanthamoebą, to:

 • początkowo silny światłowstręt, zamglone widzenie oraz bardzo silny ból (nieproporcjonalny do stopnia nasilenia objawów ocznych);
 • obrzęk powiek i spojówek oraz zadrażenienie gałki ocznej;
 • w przednich warstwach zrębu rogówki występują wieloogniskowe, plackowate nacieki o kształtach półksiężyca i pierścienia; nacieki pierścieniowate mogą być pojedyncze lub mnogie, nabłonek pokrywający zrąb rogówki może być nieuszkodzony lub może posiadać punktowate ubytki;
 • w częściach centralnej lub paracentralnej rogówki powstaje duży pierścieniowaty, nieropiejący naciek zapalny;
 • cechą charakterystyczną dla AK jest brak neowaskularyzacji rogówki;

W przypadku zauważenia u siebie powyższych symptomów (a nawet jednego z nich) konieczna jest natychmiastowa wizyta u lekarza.

Środki ostrożności i higiena użytkowania soczewek

Stosowanie szkieł kontaktowych powinno wiązać się z nawykiem bezwzględnego przestrzegania zasad dotyczących ich pielęgnacji. Zakładanie soczewek kontaktowych, które nie są należycie wyczyszczone to duże zagrożenie dla zdrowia oczu, dlatego zawsze należy pamiętać o:

 • wymianie pojemnika na soczewki (nie dotyczy to soczewek jednodniowych) minimum raz na trzy miesiące – ważne również jest, by utrzymywać go w czystości,
 • kontrolnych wizytach u specjalisty – średnio raz na pół roku,
 • zgodnym z instrukcją czasie użytkowania soczewek,
 • myciu i wycieraniu rąk przed każdorazową aplikacją i zdejmowaniem szkieł kontaktowych,
 • używaniu wyłącznie specjalistycznych płynów do pielęgnacji soczewek (nigdy wody) – nie wskazane jest dolewanie nowego płynu do starego,
 • zdejmowaniu soczewek na noc, jeżeli nie są to soczewki przeznaczone do całodobowego stosowania.